Prezeráte si archívnu verziu webu opvai.sk vytvorenú 12.3.2020

Aktuality

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-27

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-26

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-25

UPOZORNENIE NA ZRUŠENIE SEMINÁRA Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

ZRUŠENIE Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23

Oznam o technickej úprave systému ITMS2014+

V súvislosti so zlúčením operačných programov OP Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie v prostredí ITMS2014+ si vás dovoľujeme informovať, že dňa 9. marca 2020 po 19:00 hod. dôjde k technickej úprave systému ITMS2014+.

prejsť na všetky aktuality

OPVaI

Európska komisia rozhodla s  účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) s operačným programom Výskum a inovácie (OP VaI). Obsah a finančné prostriedky pôvodného operačného programu Výskum a inovácie zostávajú nezmenené po presune do operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra pokrývajú oblasti výskumu, vývoja a inovácií prioritné osi 9 až 13. Predmetné osi OPII sú zamerané na vytvorenie priaznivého a stabilného prostredia pre inovácie pre všetky relevantné subjekty a na podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti. 

Sprostredkovateľskými orgánmi pre oblasť výskumu a inovácií v rámci OPII sa na základe predmetného rozhodnutia Európskej komisie stalo Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra - programový dokument

ITMS2014+

V ITMS2014+ nájdete vyhľadávač grantov, informácie o výzvach a vyzvaniach všetkých operačných programov, prehľad všetkých projektov a postup ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok cez systém IMTS2014+.

zobraziť viac

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek a aktuálnych informácii o operačnom programe Výskum a inovácie.

zobraziť viac

Ohlásenie korupčného správania

Neváhajte nám nahlásiť korupčné správanie v súvislosti s implementáciou projektov Operačného programu Výskum a inovácie.

zobraziť viac

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

Zrušiť